สั่งซื้อสิ่งพิมพ์

ท่านสามารถตรวจสอบราคาสิ่งพิมพ์ได้จาก ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยงานเอกสารและเผยแพร่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1), แขวงวังทองหลาง, เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
หรือ
โทรศัพท์: 02-718-5460 ต่อ 216-218
โทรสาร: 02-718-5461-3
อีเมล์: publications@tdri.or.th