ประกาศผลโครงการ “Redesigning Thailand” เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020

ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบตัดสินเพื่อประลองโจทย์ออกแบบประเทศไทย REdesigning Thailand !

1. Panisa Areerob, Thunsuda Saijantakam and Tarathip Phisitsavet (เศรษฐศาสตร์ จุฬา)

2. นรภัทร สีสุก (เศรษฐศาสตร์ มธ.) ณัฐพงศ์ นาคแก้ว (พาณิชย์ศาสตร์ มธ.) และสุทธิรักษ์ สันง๊ะ (รัฐศาสตร์ มธ.)

3. Nijchaya Meeprasertskul, Wasin Wachiradilok and Munchuporn Techachaianun (วิศวะ จุฬา)

4. อณิยา ฉิมน้อย ธนพล กองพาลี และกานชนก เมตตาราษฎร์ (เศรษฐศาสตร์ มธ.)

5. Pattamaporn Naterung, Sasithorn Kumpitak and Pathomvat Narathip (รัฐศาสตร์ มศว)

6. นาอีม แลนิ (รัฐศาสตร์ มธ.) พลพัต อมรรัตนเกศ (เศรษฐศาสตร์ เกษตร) ศิวัช บุญกาญจน์ (วิศวะ จุฬา)

7. Peechana Lertritdacha, Pattarapon Piyarojnanukool and Thitiporn Siricururatana (เศรษฐศาสตร์ มธ.)

8. รพีรุจ เที่ยงธรรม (มัณฑนศิลป์ ศิลปากร) ฉัตรชัย พุ่งพวง (จิตรกรรมฯ ศิลปากร) และกัญญ์วรา ธาราวดี (มัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะกับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ โดยทางทีดีอาร์ไอจะติดต่อนัดหมายเกี่ยวกับรายละเอียดรอบตัดสินวันที่ 24 ก.ค. ทางอีเมลอีกครั้งหนึ่ง

ทีดีอาร์ไอขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน จากหลายคณะ หลายสถาบัน ที่ส่งงานเขียนออกแบบประเทศไทยดีๆ มาให้เราอ่าน เราหวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมสนุกกันใหม่