โครงการ “Redesigning Thailand” เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020

เชิญนักศึกษามาร่วมออกแบบประเทศไทยในโครงการ “Redesigning Thailand” เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020

คุณสมบัติ:
นักศึกษาปริญญาตรีปี 1-4 ทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น ร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ไม่จำเป็นต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน)

โจทย์รอบคัดเลือก:
เชิญนักศึกษาส่งบทความ “เศรษฐกิจไทย 2020: วิสัยทัศน์ ความท้าทายและข้อเสนอเชิงนโยบาย”
เนื้อหาของบทความตอบโจทย์ต่อไปนี้:
– อนาคตเศรษฐกิจไทยในฝันของท่านมีหน้าตาอย่างไร ?
– อะไรคือความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ?
– ท่านมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงในการนำพาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันไปสู่เศรษฐกิจไทยในฝัน ปี 2020 อย่างไร?

ส่งเอกสารสมัคร:
– Resume ของสมาชิกในทีม
– บทความตอบโจทย์รอบคัดเลือก ความยาว 3-4 หน้ากระดาษ A4
ส่งเอกสารสมัครได้ที่ redesignthailand@tdri.or.th ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557

ประกาศผลรอบคัดเลือก:
ประกาศผล 7 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าประลองโจทย์ออกแบบประเทศไทย รอบตัดสิน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ประลองโจทย์รอบตัดสิน:
ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะ เช่น การสร้างวินัยทางการคลัง การปฏิรูปการศึกษา การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การยกระดับนวัตกรรม ฯลฯ กับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ทีดีอาร์ไอ

รางวัล:
– รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 30,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: เงินรางวัล 20,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับสอง: เงินรางวัล 12,000 บาท
– ประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้เป็น TDRI Junior Policy Researcher
– สิทธิฝึกงานกับทีดีอาร์ไอ และได้รับพิจารณาเข้าทำงานที่ทีดีอาร์ไอในระบบ Fast Track หลังสำเร็จการศึกษา

redesignThailand