หยุดควบรวม กินรวบตลาด

คัดค้านควบรวมค่ายมือถือ
#หยุดควบรวมกินรวบตลาด

ร่วมกันส่งเสียงคัดค้านการควบรวมกิจการระหว่าง “ทรู-ดีแทค” ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และเศรษฐกิจไทย

หลังจากที่บริษัททรูและดีแทค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ออกมาประกาศควบรวมกิจการกัน เราได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและเล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดโทรศัพท์มือถือจะเหลือผู้เล่นรายใหญ่เพียง 2 ราย ทำให้การแข่งขันลดลง ราคาค่าบริการสูงขึ้นและคุณภาพบริการตกต่ำลง และยังจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการควบรวมกิจการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตามมาอีก ทำให้ตลาดโทรคมนาคมของไทยโดยรวมเสี่ยงต่อการผูกขาด ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เป็นเศรษฐกิจสารสนเทศประสบปัญหา 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลตลาดโทรคมนาคม ควรพิจารณากลั่นกรองการควบรวมกิจการครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

คาดกันว่า ในวันที่ 10 .. นี้ หลังสำนักงาน กสทช. รายงานผลความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 4 ด้าน ต่อบอร์ดกสทช. จะมีการพิจารณาการควบรวม ทรูดีแทค

เราขอเชิญชวนทุกท่านติดตามสถานการณ์ และร่วมกันคัดค้านการควบรวมกิจการครั้งนี้

ควบรวมกิจการ ทำผู้บริโภคจ่ายค่าบริการแพง

ตลาดโทรคมนาคมไทยกำลังเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเพิ่มโครงสร้างที่ผูกขาดมากขึ้นจนถึงขั้นอันตราย

หากการควบรวมสำเร็จ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยของไทยจะเหลือทางเลือกน้อยลง และเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในธุรกิจโรงหนัง ค้าปลีกขนาดใหญ่ โรงพยาบาลและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนรายได้น้อยเท่านั้นที่เดือดร้อน แต่ยังกระทบมาถึงคนชั้นกลางจำนวนมากด้วย

หากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือลดลงจาก 3 รายเหลือ 2 ราย ค่าบริการจะปรับสูงขึ้น โดยแบบจำลองของเราคาดการณ์ว่าราคาอาจสูงขึ้นถึง 33% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของนักวิชาการอื่นๆ

ที่มา: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประมาณการด้วยแบบจำลอง Cournot

ควบรวมกิจการระหว่างรายใหญ่ เป็นอันตรายต่อตลาดการแข่งขัน

การควบรวมกิจการเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจในตลาดเสรี และการที่ทรูควบรวมกับดีแทคจะไม่ทำให้ตลาดผูกขาด…จริงหรือ?

ในประเทศพัฒนาแล้ว การควบรวมกิจการของผู้ให้บริการรายใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้อย่างเสรี โดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะต้องเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวม เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือก ได้ของดี ราคาถูกจากการแข่งขัน โดยไม่ปล่อยให้ตลาดมีระดับการผูกขาดเพิ่มขึ้นมาก  

ปล่อยให้ควบรวมผูกขาดอันตราย กสทช. ต้องยับยั้ง

การควบคุมทุนใหญ่ไม่ให้ผูกขาดตลาด ต้องการหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

มีตัวอย่างมากมายที่ “มือปราบผูกขาด” ในต่างประเทศทำให้ บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องปรับพฤติกรรมในการทำธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น  

ประชาชนต้องออกแรง หยุดเกมกินรวบของทุนผูกขาด

ใน “เกมเศรษฐี” (monopoly) ที่เราเล่นกันตอนเด็กๆ วิธีการเอาชนะคู่แข่งไม่ใช่การสร้างนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ดีขึ้นและราคาถูกลง แต่คือการ “กินรวบ” โดยการซื้อกิจการและปิดกั้นคู่แข่ง

หากประชาชนจะสามารถชนะในเกมกินรวบเช่นนี้ได้ ก็ต้องส่งเสียงแสดงออกคัดค้านการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ตั้งคำถามถึงเส้นทางรวยของเศรษฐี ไม่นับถือเศรษฐีที่รวยด้วยการผูกขาด เลี่ยงการอุดหนุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทุนผูกขาด และเลือกนักการเมืองที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือทุนผูกขาด

ย้อนรอยเส้นทาง การควบรวม

]

ทรู และดีแทค ประกาศแจ้งรวมธุรกิจ

25 ม.ค. 65 คณะกรรมการทั้งสองบริษัทมีมติอนุมัติให้ ‘ศึกษาความเป็นไปได้’ ในการควบรวมกิจการ และประกาศอัตราการแลกหุ้นให้นักลงทุนรับทราบ ก่อนยื่นเรื่องให้กสทช.รับทราบ

]

ศาลปกครองระบุว่า กสทช. มีอำนาจในการเคาะดีล

29 เม.ย. 65 ศาลฯได้หยิบยกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ข้อ 8 วรรคสาม มาพิจารณา พร้อมระบุว่า ‘กสทช.’ มีอำนาจสั่งห้ามควบรวม ‘ทรู-ดีแทค’ หากเห็นว่าก่อให้เกิดการผูกขาด

]

กสทช. ตั้งคณะอนุกรรมการ

16 มิ.ย. 65 ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ส่วนหนึ่งของความเห็นคือ หากมีการควบรวม ค่าบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจีดีพีเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 3 แสนล้านบาท

]

สำนักงาน กสทช. เสนอความเห็นอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ต่อบอร์ด กสทช. พิจารณา

3 ส.ค. 65 สำนักงานฯ จัดทำรายงานรวบรวมความเห็นของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ตลอดจนความเห็นของที่ปรึกษา เสนอที่ประชุม กสทช. 

นับถอยหลัง 10 สิงหา กสทช. เคาะดีลทรู-ดีแทค

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

ร่วมส่งเสียงคัดค้าน
หยุดการควบรวม กินรวบตลาด

ชวนแชร์และใช้ สติกเกอร์ ในช่องทาง Social Media ต่างๆ
และติด Hashtag #หยุดควบรวมกินรวบตลาด

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด หรือ ค้นหา Sticker ใน Instagram ด้วยคำว่า @SayNoToMonopoly

ดาวน์โหลดภาพ สำหรับ Virtual Background และ Cover Facebook

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความ : การควบรวมทรูกับดีแทค

แถลงข่าว : กรณีควบรวมกิจการธุรกิจโทรคมนาคม TRUE กับ DTAC