ศุจิกา เทียมทินกฤต

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลsujika@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 350