ดร. อัมมาร สยามวาลา

ตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณ
อีเมลammar@tdri.or.th
โทร02-718-5460-1 ต่อ 220
เลขานุการนภาพร เมฆดำรงค์รักษ์
หัวข้อวิจัยAgriculture, Macroeconomics, Health Insurance, Thai Economic History
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา