ดร. อัมมาร สยามวาลา

ตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณ
อีเมล์ammar@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 204
เลขานุการนภาพร เมฆดำรงค์รักษ์
สาขาวิจัยAgriculture, Macroeconomics, Health Insurance, Thai Economic History
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา