อรพัทธ์ วงศาโรจน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลaurapat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 452