บุญใจ ภัทรเมธาวรกุล

ตำแหน่งบรรณารักษ์อาวุโส
อีเมลboonjai@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 472