ดร. บุญวรา สุมะโน

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส
อีเมลboonwara@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 380
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

บุญวรา สุมะโน มาร่วมงานกับ TDRI ครั้งแรก เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก The Australian National University  ที่กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย จึงกลับมาทำงานเป็นนักวิจัยที่ TDRI อีกครั้ง  และภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก School of Politics and International Relations, Queen Mary, University of London ที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ก็ได้กลับมาทำงานที่ TDRI ในตำแหน่งนักวิชาการจนถึงปัจจุบัน

งานวิจัยด้านที่สนใจ ได้แก่ อาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ธรรมาภิบาล คอร์รัปชั่น การกระจายอำนาจ และสาธารณสุข