กะรัตลักษณ์ เหลี่ยมเพชร

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลcaratlux@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 335