ชนิดา ชัยชาติ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์chanida@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 328
สาขาวิจัยPlanning Evaluation, Management/Organization, Social Development, Transportation
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด