ฉัตร คำแสง

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลchatra@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 323
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด

ฉัตร คำแสง จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความสนใจในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและองค์กร เศรษฐมิติ รวมถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และเริ่มทำงานกับ TDRI ในปี พ.ศ. 2557

ผลงานของ ฉัตร คำแสง

2015

2014

  • การเติบโตอย่างมีพลวัต: การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน, การสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย