ชูศักดิ์ แดงประดับ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ
อีเมลtah@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 535