ดร. อำไพ หรคุณารักษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมลampai@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 420
เลขานุการลูกจันทร์ ปิ่นแก้ว
CV (Eng)Download