หรรษา บุญพลอย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ
อีเมลhansa@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 536