ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ
อีเมล์jakkrit@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 420