จักรกฤษณ์ จิระราชวโร

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลjakrit@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 460