จรรยา พินิจเวชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ
อีเมลjanya@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 524