จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบรรณารักษ์ เอกสารและเผยแพร่
อีเมลjung@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 473