จิโรจน์ ตั้งสกุล

ตำแหน่งผู้จัดการงานอาคารสถานที่และนิติการ
อีเมลjirote@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 532