จุรีภรณ์ สมวงศ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
อีเมลjureeporn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 523