กัมพล ปั้นตะกั่ว

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลkamphol@tdri.or.th
โทร02-718-5460