กัมพล ปั้นตะกั่ว

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์kamphol@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 305