กัญญาภัค เงาศรี

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลKanyaphak@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 440