กัญญาภัค เงาศรี

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลkanyaphak@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 464