ขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลkhajornphong@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 430