นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลnatcha.y@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 429