ณิชา พิทยาพงศกร

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลnicha@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 423