ดร. นณริฏ พิศลยบุตร

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส
อีเมลbisonyabut@tdri.or.th, nonarit.b@gmail.com
โทร02-718-5460 ต่อ 361, 084-3604444
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

นณริฏ พิศลยบุตร จบการศึกษาปริญญาตรีและโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาเอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสันในปี 2553

ประวัติการทำงาน นณริฏเคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

นณริฏ มีความสนใจในสาขาวิชาหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์พัฒนาและความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนใจศึกษาวิจัยโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย