นันทพร เมธาคุณวุฒิ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อีเมลnuntaprn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 363
หัวข้อวิจัยMacroeconomics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด