ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

ตำแหน่งนักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ
อีเมลnuttanan@tdri.or.th, nuttanan.wichitaksorn@gmail.com
โทร02-7185460 ต่อ 462
หัวข้อวิจัยBayesian Econometrics and Statistics with applications in economics, finance, health science, and social science
CV (Thai)ดาวน์โหลด
ผลงานค้นหา

ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร เชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐมิติและสถิติตามแนวทาง Bayesian โดยเน้นประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน สาธารณสุขศาสตร์  และสังคมศาสตร์บางสาขา  นอกจากนั้นแล้ว ณัฐนันท์ยังสนใจศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิ computational statistics โดยใช้วิธีการทาง Monte Carlo, financial time series modeling, limited dependent variable modeling, skew distributions, scale mixtures of normal, scale mixtures of uniform, copula modeling, robust quantile regression และ GPU-based parallel computation เป็นต้น  ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของณัฐนันท์ตีพิมพ์ในหนังสือวิชาการและวารสารวิชาการระหว่างประเทศหลายฉบับ อาทิ Computational Statistics & Data Analysis, Canadian Journal of Statistics และ Applied Stochastic Models in Business and Industry

ณัฐนันท์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐมิติจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ) จากมหาวิทยาลัย Rutgers ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ ณัฐนันท์ทำงานเป็นอาจารย์ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาสถิติ ณ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรรี่ ประเทศนิวซีแลนด์  ณัฐนันท์มีประสบการณ์การสอนและวิจัยในสาขาเศรษฐมิติและสถิติเป็นเวลาหลายปีจากหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ