ภานุวัตร ตาใจ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpanuwat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 336