ปภัสรา รัตนสิมานนท์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpapatsara@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 428