พัชรี ศิริกุล

ตำแหน่งเลขานุการบริหาร
อีเมลpatcharee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 212