ภาตรี วิฑูรชาติ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpatree@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 444