พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์

ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ
อีเมลkokoyadi@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 475