ภูมิจิต ศรีอุดมขจร

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลphumjit@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 337