ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลphusima@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 428