พิมพ์รัมภา ไวสุริยะ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpimrumpa@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 409