พิสุทธิ์ มโนรัตน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpisut@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 420