พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมลtan@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 421
หัวข้อวิจัยNatural Resource and Environment Management