พร้อมพัฒน์ ภูมิวัฒน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลpromphat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 445