พราวฟอง จามรจันทร์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลproudfong@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 343
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด

พราวฟอง จามรจันทร์ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง) ในปี พ.ศ. 2558

เคยฝึกงานที่สายธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นนักข่าวฝึกงานที่ช่อง Now 26

พราวฟองมีความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐกิจมหภาค รวมถึงเรื่องของสวัสดิการและความไม่เท่าเทียม