พันปรีชา ภู่ทอง

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์punpreecha@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 404
สาขาวิจัยInternational Trade, Global/Regional Economic Integration and Agricultural Economics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด