รัตนาภรณ์ สุวรัตน์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อีเมลratanaporn@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 0, 222