ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีเมลsaowaruj@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 420
เลขานุการลดาพรรณ คูวิสิษฐ์โสภิต
หัวข้อวิจัยInnovation Policy, Industrial Policy, ASEAN Trade and Investment Policy
CV (Eng)Download
ผลงานค้นหา