สิริญญา นิมะกุล

ตำแหน่งนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมลsirinya@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 477