ดร. สมชัย จิตสุชน

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
อีเมล์tao@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 322
เลขานุการวิไล ทิวากรโกมล
สาขาวิจัยMacroeconomics, Inclusive Growth, Poverty, Social Welfare
ผลงานค้นหา

Download (PDF, 194KB)