โสภา โรจน์สุวีระเสถียร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
อีเมลsopa@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 522