ศุภชัย สมผล

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลsupachai@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 380