สุทธิภัทร ราชคม

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลsutthipat@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 322